Text Pieces

Transform text without using random websites

Do a lot of text transformations, such as:

 • Calculate hashes
 • Encode text
 • Decode text
 • Remove trailing spaces and lines
 • Count lines, symbols and words
 • Format JSON and XML
 • Escape and unescape strings
 • Convert JSON to YAML and vice versa
 • Filter lines
 • Replace substrings and regular expressions

...and so on.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 3.4.1 phát hành vào 21 thg 12, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Linux
 • Text Pieces
 • TextTools
 • Utility

Select Language