Xem phim

Phát phim

Xem phim là ứng dụng phát phim chính thức trên môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó có đặc tính kỹ thuật là tìm đưa vào danh sách các phim, DVD cũng như là các phim chia sẻ qua mạng (dùng UPnP/DLNA) và những phim sáng giá từ nhiều trang web khác nhau.

Xem phim còn đưa ra các tính năng bổ sung thêm như là: tải phụ đề, phát với tốc độ nhanh hoặc chậm, tạo bộ sưu tập ảnh chụp màn hình và hỗ trợ ghi DVD.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 43.0 phát hành vào 16 thg 9, 2022.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • AudioVideo
  • Linux
  • Player
  • Video
  • Videos
  • Xem phim

Select Language