Thăm quan

Giới thiệu & Thăm quan GNOME

Hướng dẫn thăm quan và giới thiệu dành cho GNOME.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 15 thg 3, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Thăm quan
  • Tour

Select Language