Warp

Truyền tập tin nhanh và bảo mật

Warp cho phép bạn gửi các tập tin một cách an toàn cho nhau qua mạng internet hoặc nội bộ bằng cách trao đổi mã dựa-trên-từ.

Phương thức truyền tải tốt nhất sẽ được quyết định sử dụng giao thức “Magic Wormhole”, cái mà bao gồm truyền tải mạng nội bộ nếu được.

Các tính năng

 • Gửi các tập tin giữa nhiều thiết bị
 • Mọi tập tin truyền đi đều được mã hóa
 • Truyền tập tin trực tiếp trong mạng nội bộ nếu được
 • Cần kết nối Internet

Muốn tham gia

Xem giao diện

Đã truyền xong tập tin
Cửa sổ chính
Mã vận chuyển
Chấp nhận truyền tập tin
Đang nhận tập tin

Tìm hiểu về chúng tôi

 • Người bảo trì

  Fina Wilke

  she / her

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.7.0 phát hành vào 23 thg 3, 2024.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Linux
 • Utility
 • Warp

Select Language