Warp

Truyền tập tin nhanh và bảo mật

Warp cho phép bạn gửi các tập tin một cách an toàn cho nhau qua mạng internet hoặc nội bộ bằng cách trao đổi mã dựa-trên-từ.

Phương thức truyền tải tốt nhất sẽ được quyết định sử dụng giao thức “Magic Wormhole”, cái mà bao gồm truyền tải mạng nội bộ nếu được.

Các tính năng

 • Gửi các tập tin giữa nhiều thiết bị
 • Mọi tập tin truyền đi đều được mã hóa
 • Truyền tập tin trực tiếp trong mạng nội bộ nếu được
 • Cần kết nối Internet

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

 • Người bảo trì

  Fina Wilke

  she / her

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.5.4 phát hành vào 3 tháng 5, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • GTK
 • Gnome
 • Linux
 • Magic-Wormhole
 • Utility
 • Warp
 • Wormhole