Thời tiết

Xem tình hình thời tiết và dự báo

Ứng dụng nhỏ cho phép bạn theo dõi điều kiện thời tiết hiện tại ở thành phố của bạn, hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Nó cung cấp dự báo thời tiết chi tiết đến bảy ngày, chi tiết đến từng giờ cho hôm nay và ngày kế tiếp, sử dụng các dịch vụ internet khác nhau.

Nó cũng được tích hợp cùng Hệ vỏ GNOME, cho phép bạn xem tình hình hiện tại của các thành phố mới tìm bằng cách gõ tên vào "Tổng quan hoạt động".

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.0 phát hành vào 19 tháng 3, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Core
  • Du bao
  • Dự báo
  • Forecast
  • Linux
  • Thoi tiet
  • Thời tiết
  • Utility
  • Weather