Wike

Tìm và đọc các bài viết trên Wikipedia

Wike là trình đọc Wikipedia trên hệ desktop GNOME. Thông qua Wike, bạn có thể truy cập bộ bách khoa toàn thư online này trong một môi trường ứng dụng native, các bài viết được trình bày đơn giản hơn so với bản web và tránh phiền nhiễu.

Wike hỗ trợ hơn 300 ngôn ngữ và tích hợp với tìm kiếm desktop, cung cấp gợi ý để tìm kiếm dễ hơn. Các tính năng khác bao gồm: làm dấu trang kèm với nhiều danh sách dấu trang, mục lục bài viết, lịch sử, tìm kiếm văn bản, ...

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Hugo Olabera

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 3.0.1 phát hành vào 23 thg 3, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Network
  • Wike

Select Language