Trợ giúp

Trình xem trợ giúp dành cho GNOME

Yelp là ứng dụng xem trợ giúp dành cho GNOME. Nó là bộ xem Mallard mặc định, nhưng nó còn có thể hiển thị tài liệu dạngDocBook, info, man, và HTML.

Nó làm cho việc tìm tài liệu bạn muốn dễ dàng hơn, với các tìm kiếm tương tác và đánh dấu.

Nó còn có một chế độ soạn thảo, thứ mà hiển thị các ghi chú phiên bản và tình trạng xem xét khi sửa các tài liệu Mallard.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 41.1 phát hành vào 25 thg 9, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Help
  • Linux
  • Trợ giúp

Select Language