Zap

Play sounds from a soundboard

Play all your favorite sound effects! This handy soundboard makes your livestreams and videocasts more entertaining.

Import audio files, arrange them in collections and customize their appearance.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

 • Người bảo trì

  Romain Vigier

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.2.3 phát hành vào 17 tháng 11, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Audio
 • Effect
 • Linux
 • Player
 • Sound
 • Soundboard
 • Streaming
 • Zap