Ảo hóa trở nên đơn giản

Một ứng dụng đơn giản trong GNOME 3 để quản lý hệ thống ảo. Không giống như một số phần mềm quản lý máy ảo khác, Boxes hướng tới người dùng cuối là máy tính để bàn điển hình. Vì lý do này, Boxes sẽ không cung cấp nhiều tùy chọn nâng cao để tinh chỉnh máy ảo. Thay vào đó, Boxes sẽ tập trung vào việc giúp mọi thứ hoạt động hiệu quả với rất ít thông tin đầu vào từ người dùng.

Bạn muốn cài đặt Boxes, nếu như bạn chỉ muốn thử hệ điều hành mới hoặc phiên bản mới (có thể không ổn định) của (các) hệ điều hành yêu thích của bạn một cách an toàn và dễ dàng.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 41.2 phát hành vào 3 tháng 12, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.