Bàn giao tiếp

Trình mô phỏng thiết bị cuối

Một bộ mô phỏng thiết bị cuối đơn giản và thân thiện người dùng dành cho môi trường máy tính để bàn GNOME.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Cửa sổ thiết bị cuối

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 42.beta phát hành vào 14 tháng 2, 2022.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.