Danh bạ

Bộ quản lý danh bạ dành cho GNOME

Sổ danh bạ giúp bạn lưu giữ và tổ chức các liên hệ của mình. Bạn có thể tạo, sửa, xóa và liên kết các liên lạc của mình thành nhóm. Các liên lạc được tập hợp từ mọi nguồn và cung cấp cho bạn một nơi tập trung để quản lý các liên lạc của mình.

Sổ danh bạ cũng được kết hợp với các sổ địa chỉ trên mạng khác và tự động liên kết các liên lạc từ các nguồn khác nhau trên mạng.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.0 phát hành vào 18 tháng 3, 2023.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.