Phát nhạc và tổ chức các tập nhạc

An easy and pleasant way to play your music.

Find tracks in your local collection, use automatically generated playlists or curate a fresh one.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Marinus Schraal

  • Người bảo trì

    Jean Felder

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 41.0 phát hành vào 18 tháng 9, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.