Ghi lại ảnh của cả màn hình hay chỉ từng cửa sổ riêng biệt

Chụp màn hình là một tiện ích đơn giản để giúp bạn chụp ảnh từ màn hình của máy tính. Chụp có thể là toàn màn hình, bất kỳ ứng dụng cụ thể, hay có thể chọn một vùng hình chữ nhật. Bạn còn có thể chép ảnh chụp trực tiếp vào clipboard của GNOME và dán nó vào ứng dụng khác.

Chụp màn hình cho phép bạn chụp màn hình ngay cả khi nó không được mở: chỉ cần bấm phím PrtSc trên bàn phím, và một bản chụp toàn bộ màn hình sẽ được lưu vào thư mục dành để lưu "Ảnh". Giữ phím Alt trong khi ấn PrtSc và bạn sẽ chụp cửa sổ hiện đang được kích hoạt.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 41.0 phát hành vào 13 tháng 11, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.