Soạn thảo văn bản

Edit text files

Trình soạn thảo văn bản GNOME là bộ soạn thảo văn bản đơn giản nhắm vào đối tượng người dùng ít kinh nghiệm.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.0 phát hành vào 17 tháng 3, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.