Sao lưu dự phòng đơn giản dựa trên borg

Tạo bản sao lưu dự phòng một cách dễ dàng. Cắm đĩa USB của bạn vào và để cho Pika làm phần còn lại cho bạn.

Các tính năng

  • Cài đặt kho sao lưu mới hoặc sử dụng kho hiện có
  • Tạo bản sao lưu cục bộ và từ xa
  • Tiết kiệm thời gian và dung lượng đĩa vì Sao lưu dự phòng Pika không cần sao chép lại dữ liệu đã biết
  • Mã hóa bản sao lưu dự phòng của bạn
  • Liệt kê các kho nén lưu trữ đã tạo và duyệt qua nội dung của chúng
  • Khôi phục các tập tin hoặc thư mục thông qua trình duyệt tập tin của bạn

Sao lưu dự phòng Pika được dựa vào phần mềm borg-backup đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

Giới hạn

Hiện tại, sao lưu theo lịch trình không được hỗ trợ. Loại trừ các tập tin không cần sao lưu thông qua biểu thức chính quy và tương tự chưa được thực hiện. Sao lưu dự phòng Pika được thiết kế để lưu dữ liệu cá nhân của bạn và không hỗ trợ phục hồi toàn bộ hệ thống.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.3.5 phát hành vào 8 tháng 9, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.