Xem ảnh

Duyệt và xoay ảnh

Trình xem ảnh là ứng dụng xem ảnh chính thức dành cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó thống nhất với “xem và cảm nhận” GTK+ của GNOME, và hỗ trợ nhiều định dạng ảnh khác nhau để xem từng ảnh hay nhiều ảnh trong một bộ sưu tập.

Trình xem ảnh cũng cho phép xem các ảnh ở chế độ trình diễn toàn màn hình hay đặt một ảnh làm ảnh nền cho màn hình. Nó đọc thẻ của máy ảnh để tự động quay ảnh của bạn theo hướng đứng hay ngang cho phù hợp.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.2 phát hành vào 27 tháng 5, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.