Ứng dụng xem phông chữ trên hệ thống của bạn

Bộ xem phông chữ GNOME hiển thị cho bạn những phông chữ đã được cài đặt trên máy tính của bạn để bạn dùng như là ảnh mẫu. Chọn bất kỳ ảnh mẫu nào để hiển thị xem nó trông như thế nào khi ở các kích cỡ khác nhau.

Bộ xem phông chữ GNOME cũng hỗ trợ cài đặt các tập tin phông chữ được tải về ở định dạng .ttf và khác nữa. Phông chữ có thể được cài đặt dành riêng cho bạn hay cho tất cả các tài khoản khác trên máy tính.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 41.0 phát hành vào 21 tháng 9, 2021.

Được dịch một ít

Chỉ một phần nhỏ của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.