Soạn thảo tập tin văn bản

gedit là phần mềm soạn thảo văn bản dành cho môi trường máy tính để bàn GNOME.

Mục tiêu đầu tiên của gedit là dễ sử dụng, với giao diện đơn giản theo mặc định. Các tính năng nâng cao hơn có sẵn bằng cách bật plugin.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 40.1 phát hành vào 17 tháng 4, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.