Quản lý các mật khẩu và khóa mã hóa của bạn

Seahorse là ứng dụng của GNOME dùng để quản lý các khóa mã hóa.

Khi dùng seahorse bạn có thể tạo và quản lý các khóa PGP, tạo và quản lý khóa SSH, xuất hay nhận khóa từ các máy chủ phục vụ khóa, nhớ đệm mật khẩu mở tập tin khóa do đó bạn không cần phải gõ nó và sao lưu dự phòng khóa và chùm khóa cho bạn.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 41.0 phát hành vào 29 tháng 9, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.